Sociální podnikání

Tento podnik je funguje na základě sociálního podnikání. Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Podniky v sociálním podnikání se snaží o místní rozvoj a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu.

Obchod Krámek s dobrotami byl podpořen Evropským sociálním fondem (ESF). Finanční podporu jsme získali skrze výzvu místní akční skupiny Podhůří Železných hor, o.p.s. zaměřenou na sociální podnikání. Díky této podpoře jsme mohli vybavit místnost jako cukrářskou a pekařskou výrobnu a zaměstnat 3 pracovnice.. Náš projekt se dočkal ocenění v podobě prezentace mezi nejúspěšnějšími projekty Česke republiky podpořené v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) – nástroje místního partnerství přinášející finanční prostředky přímo do regionů.

Jak principy sociálního podnikání naplňuje Krámek s dobrotami?

MPSV definovalo indikátory (rozpoznávací znaky sociálního podniku), které by měly být pro firmy, hlásící se k sociálnímu podnikání, povinné. Míří do pěti oblastí – sociálně prospěšný cíl, sociální, ekonomický, environmentální a místní prospěch.

Sociálně prospěšný cíl

Podnik od začátku fungování má za cíl zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin.

Sociální princip

Zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin. V červnu 2018 vzniklo jedno pracovní místo na plný úvazek pro osobu z cílové skupiny. Od března 2019 vzniká druhé pracovní místo prozatím na 0,75 úvazku pro osobu z cílové skupiny. Další zaměstnanci v podniku zatím nejsou, tudíž je splněna podmínka 30% podílu osob ze znevýhodněných skupin.

Jsme otevřeni skupinám zájemcům ze skupin osob se zdravotním či duševním handicapem, dlouhodobě nezaměstnaným i neprofesionálním pečovatelům.

Podpora zohledňující specifické potřeby OZS

Vedoucí firmy zajišťuje psychosociální podporu zaměstnanců. Jako dobrovolník dochází do firmy další psychosociální pracovník, který pomáhá s řešením týmových záležitostí, potřeb zaměstnanců z pohledu sociálního pracovníka z jiného sociálního podniku.

Účast zaměstnanců na směřování podniku a zapojení do rozhodování o směřování podniku probíhá od počátku založení podniku, kdy zaměstnanec byl u zrodu podniku. Každý týden na začátku pracovní doby probíhá setkání, výměna informací, zápis úkolů a důležitých informací. Zápisy ze setkání jsou zaznamenány.

Vzdělávání u zaměstnance proběhlo: školení hygienických norem v provozu podniku (červen 2019), Kurz MPSV úspěšné založení gastropodniku (květen 2018), zaškolení baristkou v přípravě kávových nápojů (červenec 2018).

Ekonomický princip

Sociální podniky musí více než 50% případného zisku je reinvestovat do rozvoje sociálního podniku.

Enviromentální princip

Podnik má formulované zásady enviromentálně šetrného podnikání.

Z účetních dokladů je zřejmý prodej ekologických prostředků na praní a úklid od Tierra Verde. K úklidu často využíváme tyto přírodní produkty. Odpad třídíme. Ve velmi omezené míře používáme igelitové obaly, naopak nakupujeme nebělené papírové sáčky.

Místní prospěch

a) Orientace na lokální dodavatele
Pan Sekyrka, řezník z Vilémova (10 km), pan pekař Vacek z Hlinska, koření Tilo paní Kvačková z Chotěboře, Chutě z Chotě datlové tyčinky z Chotěboře, Benedictus – chráněné bydlení z Chotěboře.

b) Možnost nákupu všech základních potravin pro místní obyvatele, kteří mají omezenou hybnost či jsou bez dopravních prostředků.
Možnost zázemí pro obyvatele u autobusové zastávky. Možnost setkávání rodin s dětmi i seniorů, která dosud na této vsi nebyla. V turistické sezóně je Krámek jediným místem s občerstvením v obci. Návštěvníci zámku Maleč často využívají čas k čekání na prohlídku v Krámku. V podniku nabízíme turistické letáky o okolí.

c) Vzdělávací a kulturní akce pro obyvatele
Od srpna 2018 proběhlo povídání o ekologickém praní a úklidu, povídání o Gambii, zdobení perníčků s perníkářkou, divadlo pro děti, lekce bubnování na drumbeny, "peklo" pro děti i dospělé.

Zavřít